Wprowadzenie stałego rytmu zajęć do wychowania dziecka, daje mu poczucie pewności i bezpieczeństwa.    Plan, zgodnie z nazwą, ma charakter ramowy, tj. stanowi podstawę organizacji czasu w żłobku, jednak nie jest nadrzędny wobec dobra dziecka. Niekiedy może być elastycznie zmieniany przede wszystkim  w zależności od potrzeb dzieci oraz warunków zewnętrznych i wewnętrznych, „okazji” płynących z otoczenia.

6:00  Schodzenie się dzieci

 • swobodna zabawa dzieci – inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej, pozostawienie dzieciom możliwości wyboru i inicjatywy,
 • aranżowanie przez opiekunów otwartych sytuacji wychowawczo – edukacyjnych,
 • zabawy rozwijające zainteresowania,
 • możliwość konsultacji rodziców z opiekunkami.

8:15 Przygotowanie do śniadania

 • czynności higieniczne i pielęgnacyjne,
 • trening czystości – nauka korzystania z nocnika i toalety,
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

8:30  Śniadanie

 • karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym spożywaniu posiłków,
 • wyrabianie u dzieci nawyku właściwego spożywania posiłku,
 • kulturalnego zachowania się przy stole,
 • pogadanki na temat zdrowego odżywiania się.

9:00  Czynności higieniczne

 • trening czystości – nauka korzystania z nocnika i toalety,
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych w łazience.

9:15  Zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza

 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka (działania dostosowane do możliwości wiekowych i rozwojowych dzieci),
 • zabawy na świeżym powietrzu, spacery.

10:50 Przygotowanie do obiadu

 • czynności higieniczne i pielęgnacyjne,
 • wdrażanie elementów higieny osobistej,
 • kształtowanie umiejętności samoobsługowych.

11.00 Obiad – I danie (zupa) + dodatek (deser, owoce, wypieki własne itp.)

 • karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym spożywaniu posiłków,
 • wyrabianie u dzieci nawyku właściwego spożywania posiłku,
 • wyrabianie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami.

11:30  Leżakowanie – odpoczynek dzieci

 • słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek,
 • czytanie przez opiekunkę wybranych bajek.

13.15 Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

 

13:30 Obiad – II danie

 • karmienie i pomoc dzieciom w samodzielnym spożywaniu posiłków,
 • przestrzeganie zasad kulturalnego spożywania obiadu,
 • ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.

14.00  Zabawy i ćwiczenia z dziećmi dostosowane do ich możliwości, rozchodzenie się dzieci

 • swobodna zabawa dzieci – inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej,
 • indywidualne zabawy edukacyjne z opiekunami,
 • czytanie literatury dziecięcej, rozmowy z pacynką,
 • zabawy muzyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne itp.
 • zabawy na placu zabaw,
 • kontakty indywidualne z rodzicami.

16:30 Koniec dnia