Opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku. • OPŁATA
 • ____
 • 10 zł / dziennie

 • Opłata za wyżywienie
  dziecka w żłobku
 • ____


 • OPŁATA
 • ____
 • 2 zł / godzina

 • Opłata za pobyt dziecka
  do 10 godzin dziennie,
  za każdą rozpoczętą godzinę
  sprawowania opieki.
 • ____


 • OPŁATA
 • ____
 • 60 zł / godzina

 • Opłata za wydłużony
  pobyt dziecka powyżej wymiaru
  10 godzin dzienne, za każdą
  rozpoczętą godzinę sprawowania opieki
 • ____

Opłata za pobyt i wyżywienie dziecka/dzieci w Żłobku Miejskim nr2 w Głogowie pobierana jest na podstawie Uchwały Nr LII/437/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 marca 2022r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez Gminę Miejską Głogów

Podstawę naliczenia opłat za pobyt dziecka w oddziale żłobkowym i wyżywienie stanowi miesięczna ewidencja faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w oddziale, prowadzona w dzienniku zajęć oddziału żłobkowego.

Godzinę pobytu liczy się następująco: każda godzina rozpoczęta traktowana jest jako pełna godzina zegarowa.