Borówki

Opiekunki grupy

Aleksandra Wilczyńska,
Anna Wiśniewska,
Anna Wyżlińska

wiek dzieci
2-3 lata
wielkość grupy
23 dzieci

Informacje dla Rodziców