Borówki

Opiekunki grupy

Sylwia Marszałek
Dominika Muszyńska
Barbara Stasiak

wiek dzieci
2-3 lata
wielkość grupy
23 dzieci

Informacje dla Rodziców