DZIECI – TO MALI EKSPERCI W DZIEDZINIE ZABAWY

Czas swobodnej, kreatywnej zabawy dziecięcej to jedna z najważniejszych aktywności maluchów w naszej placówce. Przekonani jesteśmy o niezbędności i ważności takiego rodzaju zajęć, które pozwolą dzieciom na twórczą aktywność, pobudzą zmysły, a także pozwolą opiekunkom na rozpoznanie kierunku rozwojowego dzieci. Zabawki i sprzęty, które dobrane zostały ze szczególną troską, powalają dzieciom na zabawę zgodną z ich potrzebami i pragnieniami, ale przede wszystkim kształtują ich rozwój psychomotoryczny. Przestrzeń urządzona jest tak, aby dzieci z łatwością, bez pomocy dorosłych sięgać mogły po zabawkę, która właśnie przykuwa ich uwagę. Po zabawie dzieci uczestniczą w porządkowaniu zabawek. Zabawa swobodna to czas, gdy opiekunka jest obserwatorem, w razie potrzeby pomocnikiem dziecka – to twórczy maluch pokazuje zabawą jakie są jego osiągnięcia rozwojowe, ma szansę na wypróbowanie siebie oraz środowiska go otaczającego.

Czas swobodnej zabawy ma na celu:

  • stworzenie dzieciom możliwości na wyrażenie siebie przez zabawę, rozładowanie lęków i negatywnych emocji,
  • stymulację rozwoju psychomotorycznego,
  • dzięki zabawie różnorodnymi zabawkami i przedmiotami dzieci mają okazję poznawania kształtów, kolorów, struktur i rozwijania zmysłów dotyku i wzroku,
  • dzieci w czasie zabawy uspołeczniają się, mają szansę na współpracę z innymi dziećmi, obserwację ich zabawy, uczą się dzielenia z innymi, szanowania własnych praw i praw innych jednostek,
  • swobodna zabawa stymuluje rozwój poznawczy dziecka – poprzez ćwiczenie koordynacji ruchowej, uwagi, pamięci,
  • swobodna zabawa pozwala na szeroki rozwój kreatywności i twórczego myślenia.